Velkommen gamle som nye medlemmer til sportsligt, hyggeligt og socialt samvær i Seniorklubben i Gilleleje Golf Klub


Optagelsesbetingelser og formål fremgår af Vedtægterne


Der er ingen handicapbegrænsning, dog vil medlemmer med mere end 48 i hcp få tildelt spillehandicap 48.


Klik på vores lille fugl øverst til højre, hvis du vil tilbage fra en side til denne forside.   Klik på en af de gule undertekster for oven, hvis du vil til en af siderne på denne hjemmeside. Klik på Gilleleje Golf Klubs logo, hvis du vil til ggk's hjemmeside.


Hvis du gerne vil vide noget om seniorklubben eller vores aktiviteter, eller gerne vil bidrage med forslag, kan du skrive til os på ggksenior@gmail.com - eller du kan kontakte et bestyrelsesmedlem.