Kære venner, kære Seniorklub


Vi har været gennem et meget turbulent år p.gr.a. coronapandemien, som på mange måder ændrede den sæson, som vi i bestyrelsen og blandt medlemmerne havde set frem til. Fra start blev vi lukket ned, men vi var dog alligevel heldige med, at vores sport er udendørs og afholdes i små grupper på 4. Derfor kom vi i gang med vores turneringer d. 13/5 og har siden gennemført en turnering hver onsdag indtil sidste turnering d. 21/10.


De fleste af vores turneringer har været med startere i Starters House og jeg vil gerne sige tak til alle, som har påtaget sig dette arbejde. Jeg håber I og flere til vil stille op til næste år, så vi ikke kommer til at mangle startere.

Vi måtte aflyse flere af vores sammenkomster og i skrivende stund, hvor vi kun må være 10 personer samlede, har vi været nødt til at udskyde vores Generalforsamling og det er mulig vi helt kommer til at aflyse den.


Det er også lykkedes at gennemføre vores 3 Kongegolfturneringer i Fredensborg, Asserbo og Hornbæk med maksimal tilslutning. Vores Sverigestur blev også gennemført og godt styret af Elisabeth Hals og Poul-Erik Skelgaard fik vi spillet på Torekov og Bjäre Golfklubber med dejligt ophold i Båstad. Turen var også fuldtegnet.

Seniorklubmesterskabet for kvinder og mænd blev også gennemført, godt nok kun over 9 runder stableford, hvoraf de bedste 5 talte. Svend Gottlieb og Tove Gottlieb vandt de 2 rækker.


Mange af vores præmieoverrækkelser har ikke været som vanligt, idet vi ikke måtte samles så mange, og da det jo er et af højdepunkterne i Seniorklubben med Jakob som entertainer, har det været lidt tamt.

Vi har i år været 172 medlemmer, der er uddelt ca. 500 flasker vin i præmier og 91 birdies er det blevet til. Vores bedst besøgte turnering havde 117 tilmeldte.


Året bragte også en ny hjemmeside, som Eric Plesner har stået fadder til. Den er overskuelig og nem at navigere i, bringer mange nyheder og indeholder resultaterne fra vores turneringer. Adressen er ggksenior.dk.


Vi har indført elektronisk scoreindtastning som skulle lette vores turneringsansvarlige og den er blevet benyttet af ca 80%. Vi håber i 2021 at kunne komme tættere på de 100%, idet det letter arbejdet ganske betydeligt og det er nemt for den enkelte at indtaste sin egen score. Vores turneringsansvarlige har været Lotte Eriksen og Ulf Meyer.


Jeg har selv udsendt et medlemsbrev hver uge, som indeholde oplysninger om afholdte turneringer, kommende turneringer og oplysninger af interesse for medlemmerne. Meget af det jeg skriver kan også læses på hjemmesiden.


Bestyrelsen har fået en udfordring, idet 3 af vores medlemmer har meddelt, at de ønsker at udtræde.


Det drejer sig om Jakob Skadegaard, som har været med i Seniorklubbens bestyrelse gennem mange år og nærmest må betegnes som en legende. Han har gennem årene stået for præmieoverrækkelsen og gjort det med megen opfindsomhed og humor. Alle holder vi meget af ham og vi kommer til at savne ham. Han holder også fast i de traditioner, som findes i Seniorklubben. Han har lovet os, at han fortsat vil stå for præmieoverrækkelserne og det er vi trygge ved.

Inge Mærsk forlader os også. Hun har været medlem i 2 år og har fungeret som sekretær og har sammen med Berit stået for mange praktiske ting. Hun har leveret mange gode indspark ved vores bestyrelsesmøder. Hun er noget presset hjemmefra og ønsker derfor at udtræde af bestyrelsen.

Eric Plesner har også efter kun 1 år ønsket at udtræde. Han har på mange måder sat sit præg på klubben, specielt har han stået for vores nye hjemmeside og samtidig har han stået fadder til mange nye ideer. Han har trods den korte bestyrelsesperiode sat sine tydelige aftryk på foreningens fremtid. Eric har lovet at sætte nye bestyrelsesmedlemmer ind i hjemmesiden.

Til jer alle 3 vil jeg sige tak for det arbejde I har lagt i bestyrelsen. Jeg kommer til at savne jer alle 3. Heldigvis fortsætter I i klubben, så vi mødes fremover på banen og til vores sammenkomster.

 

Vi har fået tilsagn fra 3 medlemmer om at stille op til bestyrelsen. Det drejer sig om Ann Mikkelsen, Pia Petersen og Svend Mortensen, alle kompetente personer med en god viden om foreningskultur. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvordan vi skulle få gennemført bestyrelsesudskiftningen uden afholdelse af Generalforsamling. Vi vil fra bestyrelsens side anbefale at de 3 nye træder ind i bestyrelsen fra d. 17/11 2020 uden  Generalforsamlingens godkendelse. Hvis ikke der er indvendinger mod dette, vil de 3 nye være bestyrelsesmedlemmer.

 

Til slut vil jeg blot sige jer alle tak for mange gode oplevelser på banen og i restauranten. Jeg håber vi alle ses igen i 2021. Det er allerede nu muligt på Golfbox at melde sig ind i Seniorklubben. Betaling foregår gennem Golfbox

 

Mange golfhilsener

Svend GottliebVi  beder medlemmer, som måtte have spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning eller til regnskabet om at skrive til os på ggksenior@gmail.com.

Jeres henvendelser vil så blive behandlet og besvaret af bestyrelsen og svar af generel interesse vil blive lagt ud på hjemmesiden.