1-3

GGK Seniorklubben

Bestyrelse

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen at kontakte bestyrelsen på seniorklubbens mailadresse som er ggksenior@gmail.com

Der vil også altid være flere bestyrelsesmedlemmer til stede om onsdagen

 

Svend Gottlieb                             Formand                                      20152670

Johnny Wibe Folkmann               Næstformand og kasserer           28142998

Inge Mærsk                                  Sekretær                                     23865431

Lotte Frithioff Eriksen                   Turneringsansvarlig                     20720034

Eric Plesner                                 Turneringsudvalg, hjemmeside        61314020

Ulf Torben Meyer                         Turneringsudvalg, hjemmeside    20630842

Jakob Skadegaard                       Præmiekommisær                       40609378

Berit Høilund                                Frivilligt arbejde ansvarlig

Svend

Jakob

Eric

Ulf

Berit

Inge

Johnny

Lotte