Hvis du har spørgsmål, er du velkommen at kontakte bestyrelsen på deres mailadresser

Der vil også altid være flere bestyrelsesmedlemmer til stede om onsdagen

 

Svend Gottlieb                            Formand                                      20152670       svg@dadlnet.dk

Jes Rahbek                               kasserer                                        53886535         jes.rahbek@gmail.com

Lotte Frithioff Eriksen                  Turneringsansvarlig                     20720034        rappendam7@hotmail.com

Pia P Petersen                          . Turneringsansvarlig                     20139159        gille@mail.dk   

Ann Mikkelsen                            Hjemmeside                                 27127961        annmik@hotmail.com6                  

Ulf Torben Meyer                        Turneringsudvalg. scorekeeper    20630842        ulftorbenmeyer@gmail.com   

Svend Mortensen .                     Scorekeeper, hjemmeside            23373052        svend1mortensen@gmail.com

Berit Højlund.                              Sekretær                                      22444086         beh.hoilund@gmail.com    


Udenfor bestyrelsen hjælper Jakob os fortsat som præmiekommissær

Jakob Skadegaard                       Præmiekommisær                       40609378

Svend G

Ulf

Jes

Lotte

Berit

Ann

Pia

Svend M

Jakob