Hallington:


Hullets par ganges med 2 og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede points for det pågældende hul.

Hvis der bruges flere slag end 2 * hullets par, får man 0 points for hullet.


eks. : spilles et par 5 hul i 7 slag får man 2 * 5 = 10 - 7 = 3 points for hullet

          spilles et par 4 hul i 3 slag opnår man 2 * 4 - 3 = 5 points

Efter afslutning af spillet beregner man slutresultatet ved at de samlede opnåede points lægges sammen med spillerens tildelte slag (handicap)


Ved lige resultat mellem spillere afgøres den endelige placering ved lodtrækning.