4-1

GGK Seniorklubben

Scorekort

Før spil:  Senest mandag kl 20:00 skal du tilmelde dig førstkommende senior onsdags turnering i Golfbox under "Lokalturnering". 


På spilledagen henter du / udskriver du Scorekort i klubbens terminal i mellemgangen ved restauranten.  Din login på terminalen medfører, at scorekortet tilføjes dit navn, medlemsnummer, handicap og spillehandicap (givet ud fra dit valg af teested)


Under spil: Ved matchens start, overtager en medspiller dit kort som Markør.  Du modtager medspillerens scorekort og fungerer som Markør for medspilleren. Nye golfere får hjælp af erfarne golfere til udfyldelse af scorekort.


På de fleste smartphones kan du bruge det tilsendte spille-link (fra mail før spilledagen) til at notere din score undervejs.  Dette kan også gøres, når du er kommet ind.  Din løbende notering af score undervejs erstatter ikke din notering af scores for dig og din markør på scorekortene under runden.


Efter spil: Spilleren skal indrapportere sine resultater fra scorekortet via det link, som man har modtaget forud for matchen i en mail.


Scorekort underskrives af spiller og af markør ved matchens afslutning og lægges i pulten i mellemgangen bag indergården. Se detaljer nedenfor om håndtering af scorekort:


 • Spil fra det teested du har indtastet ved tilmeldingen og som fremgår af dit scorekort.
 •  
 • Scoreindtastning i det elektroniske system skal være færdiggjort, inden man forlader klubben.
 •  
 • Hvis du er forhindret i at indtaste på computer/telefon, skriv det venligst øverst til venstre på scorekortet.
 •  
 • 9 hullers spillere bedes venligst stoppe indtastning efter Hul 9/hul 18.
 •  
 • Tjek at datoen på scorekortet er den rigtige.
 • Stablefordscoren på 9/18 huller noteres venligst øverst til højre på scorekortet.
 • Tjek venligst at scoren på kortet er lig scoren indtastet på computeren/telefonen.
 •  
 • Birdies bedes venligst noteret øverst på scorekortet.
 •  
 • Scorekortet bedes venligst afleveret til den tilstede-værende turneringsleder - Lotte - Eric eller Ulf.
 • Hvis ingen tilstede venligst i pulten.


Spillere, som ikke kan indrapportere elektronisk via det tilsendte link, kan få hjælp af en repræsentant fra bestyrelsen af seniorklubben eller af en anden hjælpsom spiller. Se eventuelt den fine vejledning, som Ebbe har bidraget med på siden Scoreindtastning

Bemærk, at vi fra og med 15.07. og efterfølgende Seniormesterskabs tællende turneringer (22.07.; 12.08.; 09.09.; 23.09.), automatisk regulerer spillernes handicap efter de indrapporterede elektroniske scores. Vi arbejder på, at denne automatik skal tage hensyn til point-tolerancer, som ikke giver regulering, hvis du spiller i nærheden af dit handicap. (se siden Handicapregulering for detaljer). Reguleringen sker også for 9-huls spillere på disse datoer, selvom man som 9-huls spiller ikke deltager i konkurrencen om Seniormesterskabet. 

Handicap regulering udenfor de nævnte datoer sker således: Vi regulerer altid handicap nedad, men hvis du vil reguleres op i handicap, må du selv indrapportere via Golfbox.