Resultater opgøres for holdturneringer af turneringsledelsen på basis af holdenes indleverede scorekort.


Resultater for de "almindelige" 9/18 hullers individuelle Stableford spilledage opgøres på basis af de elektronisk indrapporterede scores (du tager dit udfyldte scorekort og taster via det modtagne link i en mail dine 18 eller 9 hullers slag. Efter indtastning lægger du dit scorekort i boksen i mellemgangen bag indergården, så turneringsledelsen har din markørs kvittering for dine indtastede resultater)


Resultater opdateres typisk onsdag-torsdag efter en onsdagsmatch. 

Det kan ske, at vi først får udgivet resultaterne om fredagen eller i få tilfælde i løbet af weekenden. Hvis matchen har været tællende til Seniormesterskabet, opdateres stilling også dér.


For de almindelige 9/18 hullers spil, vil der blive udpeget vindere efter de elektronisk registrerede scores.  De indleverede scorekort danner ikke grundlag for udpegelse af vindere, men tjener alene som kvittering for korrekt indrapportering af scores. Dog er 2020 et overgangsår, hvor turneringsledelsen vil medregne eventuelle fysiske scorekort, som ikke er indrapporteret elektronisk.  Husk, at der er mange omkring jer, som gerne hjælper med denne registrering! Vi kan ikke bede frivillige om at bruge mange timer pr uge for at registrere resultater.


Nedenfor ses resultaterne efterhånden som turneringer afvikles. Der er også en speciel mulighed for at studere resultaterne i et andet format på Golfbox. Forklaring til den visning ses af linket nedenfor.


Antal deltagere i hver gruppe bestemmer omfanget af præmier. 0-6 deltagere ingen præmie; 7 - 11 deltagere : 1 præmie; 12 - 17 deltagere : 2 præmier; 18 - 23 deltagere : 3 præmier; 24 - 30 deltagere : 4 præmier; over 30 :  5 præmier ; Herefter ros