Hvis medlemmerne af seniorklubben har noget brugt golfudstyr, som de gerne vil forære væk eller sælge, kan det nu lade sig gøre på denne side.

Man skal selv skrive et notits herom og sende det til annmik@hotmail.com, så publicerer vi det.

I notitset skal der stå beskrivelse, evt. pris og enten mailadresse eller telefonnummer.


Jeg har en TaylorMade M2 5 Wood 18 gr, som jeg har købt i USA.

Nypris ca kr. 2000.

Jeg vil sælge den for kr. 500,- Har næsten ikke brugt den.


Mogens Bøttner

Tlf.: 4050 5822