Normalt spiller vi Stableford runder med start onsdag formiddag. 


Tilmelding sker senest søndag kl 20:00 før onsdagen, hvor du vil spille. Du går i Golfbox under Klubturnering. Her tilmelder du dig kommende onsdags Seniorturnering.


Efter afslutning af spillet om onsdagen, skal du og dine medspillere indrapportere Jeres score via det link, som man hver for sig har fået i en mail om turneringen.Når du har indtastet din score på appen efter dagens spil, behøver du ikke gøre mere. Systemet og en af de turneringsansvarlige vil sørge for at alt bliver indberettet i golfbox således at handicap til stadighed vil være opdateret. Det er vigtigt at både 18 hullers spil og 9 hullers spil bliver indberettet.

Dit scorekort skal være korrekt udfyldt og med underskrift af din markør og afleveres enten i vores chatol i mellemgangen (i sprækken) eller til en af de turneringsansvarlige. Hvis du ønsker at indrapportere din score via appen hjemmefra, kan du tage  et billede af scorekortet og så foretage din indtastning hjemme.

Scorekortet skal være afleveret  samme dag for at komme i betragtning til den kommende præmieuddeling.

Ligeså skal din scoreindtastning ske samme dag som spillet har fundet sted.

Har du problemer og ønsker hjælp, er vi i bestyrelsen meget gerne behjælpelige.

 

Som beskrevet i informations afsnittet, vil rækkerne blive ændret til både at være med dame og herrer for 18 og 9 hullers spil. Dog skal det bemærkes, at har man et hcp hvor spillehandicappet (tildelte slag) er højere end 48, vil herrer blive sat til spillehandicap 48 fra tee 53 og damer til spillehandicap 48 fra tee 49.


I løbet af sæsonen er der special turneringer, hvor der indgår bespisning incl.drikkevare.. Af disse turneringer vil det fremgå ved tilmelding i Golfbox hvordan og hvor meget der skal betales for turneringsfee og maden.


Der vil også i løbet af sæsonen blive arrangeret spil for medlemmer af Kongegolf på en af de andre 3 baner (Asserbo, Hornbæk, Fredensborg). Alle medlemmer af Seniorklubben kan deltage. Er du medlem af Kongegolf er det gratis og øvrige medlemmer skal betale greenfee.


Du kan orientere dig om planerne for de kommende onsdage i vores Turneringsprogram.

Ved specielle turneringer vil Turneringsledelsen orientere om Tilmelding og andre særlige emner såsom Turneringsform mv.

Generalforsamling og vinsmagning 2022

vinsmagning 2022

Ved 10-tiden begyndte medlemmerne at smage på den vin som skal brufes til gaver i sommeren 2023

Herefter afholdtes generalforsamlingen


Referat fra generalforsamling den 8. november 2022


Formanden, Svend Gottlieb, ønskede alle velkommen og foreslog Mogens Bøttner til dirigent og Berit Høilund til referent.

Mogens Bøttner oplyste,  at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav herefter ordet til formanden.

Årsberetningen blev herefter fremført. Denne forefindes i sin helhed,  på Seniorklubbens hjemmeside.

Der var ingen kommentarer til årsberetningen.

Johnny Folkmann gennemgik herefter regnskabet. Dette blev ligelede godkendt, uden kommentarer.

Det kommende års kontingent blev vedtaget uændret, til kr.375,00.

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen:

Ann Mikkelsen, genvalgt.

Pia Petersen, genvalgt.

Ulf T. Meyer, genvalgt.

Johnny Folkmann ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Jes Rahbæk, som herefter blev valgt.

Valg af revisor:

Pierre Helmersen modtog genvalg.

Eventuelt:

Formanden takkede Johnny Folkmann for alt det gode arbejde og afleverede en lille gave fra Seniorklubben.

Der blev tillige givet erkendelser til Jacob Skadegaard for hans utrættelige  arbejde for Seniorklubben og til Anne Aarestrup og Ib Guldberg for deres hjælp i starterhuset.

Lonnie Majdrcki havde et ønske fra klub 36. Det er ikke muligt at deltage i  vores turneringer med et højere hcp end 48. 

Lotte Eriksen nævnte at alle kunne deltage. Hvis der var tvivl, så kunne man ringe til hende. Men. Uanset hcp ville der blive spillet som fra 48.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Mogens Bøttner, dirigent.                                               Berit Højlund, referent